Welkom op onze webstek !

adres : Leopoldstraat 83 – 2570 Duffel. tel. 015/314 355

rek.nr. : BE89 7332 2911 9585   KBO nr. 0442 222 703
contact : info@adoptiesrilanka.be

A Y U B O W A N

Ons krantje “Ayubowan” verschijnt jaarlijks in september. Je kan de elektronische versie lezen via deze website in de rubriek “Weetjes/Ons krantje Ayubowan”. Alle artikels worden in deze pagina’s opgenomen. Als je dit voldoende vindt en het gedrukte exemplaar niet meer wenst te ontvangen, graag een seintje naar “info@adoptiesrilanka.be“.
Bij de rubrieken onder “NIEUWSBRIEF” kan je de datum lezen van de laatste toevoegde artikels.

Onze volgende PANNENKOEKENDAG zal weer doorgaan op zondag 25 oktober 2020 te Kontich, zaal ‘Pronkenborg’ (bij de kerk van Kontich-kazerne) vanaf 14 u.
Linda Stabel zal er persoonlijk aanwezig zijn !

BELANGRIJKE MEDEDELING !

De Federale Dienst Financiën heeft ons ter gelegenheid van de hernieuwing van onze erkenning voor de periode 2018 t/m 2023 medegedeeld dat vanaf  1 januari 2018 geen fiscale attesten meer mogen worden uitgereikt voor adopties.
Dit geldt zowel voor de lopende als voor de nieuwe adoptieplannen die vanaf die datum worden betaald.
De reden die daarvoor opgegeven wordt, is dat de gift geen rechtstreekse, persoonlijke steun mag zijn: dus rechtstreekse giften aan kinderen of ouders geven geen recht meer op een fiscaal attest (met uitzondering van een eenmalige persoonlijke gift of een sporadische niet jaarlijks wederkerende persoonlijke gift). Giften voor projecten van algemeen nut (scholen, hospitalen, bibliotheek enz.) zijn wel fiscaal aftrekbaar.

Wij hopen evenwel dat u, ondanks deze ongunstige maatregel van de FOD Financiën, uw zo nodige steun aan uw adoptiekind zult willen verderzetten aangezien wij onze belofte willen nakomen om uw kind gedurende vijf jaar te steunen.
Vriendelijke groeten,
Linda Stabel, voorzitter.

PS De fiscale attesten voor de in 2018 gedane stortingen  worden ten laatste in de loop van april 2019 bezorgd.

TIP : Tekst te klein ? Toets dan de combinatie “Ctrl & +” ! (Ctrl & – om weer te verkleinen).
laatste bijwerking: 19/06/2020