Welkom op onze webstek !

adres : Leopoldstraat 83 – 2570 Duffel. tel. 015/314 355

rek.nr. : BE89 7332 2911 9585   KBO nr. 0442 222 703
contact : info@adoptiesrilanka.be

A Y U B O W A N

Ons krantje “Ayubowan” verschijnt jaarlijks in september. Je kan de elektronische versie lezen via deze website in de rubriek “Weetjes/Ons krantje Ayubowan”. Alle artikels worden in deze pagina’s opgenomen. Als je dit voldoende vindt en het gedrukte exemplaar niet meer wenst te ontvangen, graag een seintje naar “info@adoptiesrilanka.be“.
Bij de rubrieken onder “NIEUWSBRIEF” kan je de datum lezen van de laatste toevoegde artikels.

Onze volgende PANNENKOEKENDAG zal weer doorgaan op zondag 25 oktober 2020 te Kontich, zaal ‘Pronkenborg’ (bij de kerk van Kontich-kazerne) vanaf 14 u.
Linda Stabel zal er persoonlijk aanwezig zijn !

 

BELANGRIJKE MEDEDELING !

 

Goed nieuws! Verhoogde belastingvermindering voor giften van 2020.

De federale Superkern heeft op 12 juni 2020 beslist de belastingvermindering voor giften van 2020 aan erkende instellingen zoals Adoptie Sri Lanka vzw op te trekken van 45 naar 60%. Dit als steunmaatregel voor erkende instellingen die zwaar getroffen zijn door de corona-crisis.

Tegelijkertijd wordt het plafond voor belastingvermindering voor giften verhoogd van 10 naar 20% van het netto-belastbaar inkomen.

Opgelet: De giften voor adoptiebijdragen blijven nog steeds niet fiscaal aftrekbaar!


Linda Stabel, voorzitter.

PS De fiscale attesten voor de in 2019 gedane stortingen  worden ten laatste in de loop van april 2020 bezorgd.

TIP : Tekst te klein ? Toets dan de combinatie “Ctrl & +” ! (Ctrl & – om weer te verkleinen).
laatste bijwerking: 4/07/2020