Medisch centrum in Udatenna (08/2019)

Hospitalen in Sri Lanka…. Hoewel de medische zorg er gratis is blijkt er vooral in landelijke streken nog dikwijls een gebrek aan infrastructuur en medisch materiaal te zijn. Een van de belangrijkste projecten van onze vereniging was dan ook de ondersteuning van twaalf landelijke staatshospitalen. In één ervan, nl. in Nalanda, sponsorden wij mede dankzij  milde schenkers zelfs negen renovaties van ziekenzalen en schonken wij medische apparatuur.  En vorig jaar renoveerden wij de kinderkliniek in Hunugala.

In Udatenna, gelegen in de Knuckles mountains, waar wij tientallen arbeiderswoonsten renoveerden en zeventien zuiver drinkwatersystemen aanlegden, was er volgens onze partners, Matale Elders Benevolent Society (Shanthi Nikethanaya), nood aan een multifunctioneel medisch centrum waar de 17.000 doorgaans zeer arme streekbewoners zouden  terechtkunnen voor dringende en niet-dringende medische hulp en waar bewustwordingsprogramma’s, o.a. inzake dengue (knokkelkoorts), zouden kunnen worden georganiseerd. Ook de Chief Medical Officer van de streek zou er zijn kantoor hebben.
Nadat de aanvraag van het Ministerie van Volksgezondheid ontvangen werd, het eigendomsrecht van de grond officieel werd vastgesteld en de overheid bevestigd had alle werkingskosten (medische uitrusting en lonen dokters en verplegend personeel) te dragen werden het plan en het lastencohier  (105.000 euro) door onze Raad van Bestuur goedgekeurd en konden de werkzaamheden in december 2018 een aanvang nemen.
Niettegenstaande slechte weersomstandigheden en het feit dat we ook nog de modderige toegangsweg voor zwaar bouwmateriaal hebben moeten laten verharden, is men erin  geslaagd het ‘Adoption Sri Lanka Medical Centre’ klaar te krijgen zodat het midden september in aanwezigheid van officiële gasten en onze voorzitter Linda Stabel zal kunnen geopend worden. Dat wij dit prachtige project ten bate van de armen van de streek hebben kunnen verwezenlijken danken wij aan enkele belangrijke legaten die wij vorig jaar mochten ontvangen.

John Van Dijck