Bouw van studiegebouw in Maha Vidyalaya Mihintale (06/2019)

Op 6 maart 2019 werden alle ouders van de leerlingen van het 9de leerjaar uitgenodigd voor een vergadering op school. Op deze bijeenkomst werd geklaagd over een tekort aan studieruimtes,  door het  groeiend aantal studenten. Men zou zeker over 3 à 4 klassen meer moeten kunnen beschikken om de lessen voor English medium, English activities en de schaaklessen in de beste omstandigheden te organiseren.

Toen Gamini die middag, van de vergadering thuis kwam, werd het plan besproken om aan deze nood tegemoet te komen. Er werd druk getelefoneerd met de architect die nog dezelfde avond het plan en de prijsofferte netjes afleverde. De volgende dag brachten Gamini en een leraar het plan, de offerte, een brief van de school en van Adoptie Sri Lanka vzw naar het Departement Onderwijs in Anuradhapura. Hier beloofde men alles zo vlug mogelijk te bekijken om ons daarna toestemming tot bouwen te geven.

Op 15 maart werd Gamini naar de school geroepen, voor een gesprek met 2 bouwingenieurs van het Departement Onderwijs. Na een bevraging over de gebruikte materialen en de manier van werken werd er een positief antwoord gegeven en werd de bouwgrond toegewezen. De officiële toestemming zou, na enkele dagen,  per post worden gestuurd.

Op 19 maart werd het bouwterrein schoongemaakt en op 21 maart werden er 5 eerste stenen gelegd door: de directeur van het Educational Department in Anuradhapura,  de voorzitter van de prabha sesabah Mihintale,  de schooldirecteur, de onderdirecteur en de president van Adoptie Sri Lanka,  in aanwezigheid van de andere schooldirectieleden, de leerkrachten en de leerlingen. Nadien volgde de traditionele receptie met melkrijst, koekjes, bananen en fel gesuikerde thee. De werknemers begonnen daarna met het graven van de fundamenten. Na 2 maanden hard werken was het gebouw volledig afgewerkt. Er werden 40 houten tafels gekocht voor de leerlingen en 3 voor de leerkrachten. Deze werden behandeld tegen het ongedierte en daarna geschilderd. Verder werden er nog 140 plastieken stoelen voor de leerlingen aangeschaft en 3 voor de leerkrachten.

Op 29 mei werd  voor 1500 leerlingen en een 100-tal leerkrachten melkrijst gekookt door ons werkteam, om Lord Ganesha te bedanken voor het voorspoedig verloop van de werkzaamheden.  En of iedereen het zich goed liet smaken!

Op 30 mei werd het gebouw, onder ruime belangstelling van directie, leerkrachten en leerlingen officieel geopend. Iedereen was verbaasd dat dit project in zo’n korte tijd was gerealiseerd. Dit was maar mogelijk, dankzij de onvermoeibare inzet van Gamini, de project-coördinator, de noeste arbeid van ons bouwteam en niet te vergeten de ontelbare sponsors uit België!  Iedereen van Maha Vidyalaya Mihintale was uiterst tevreden en ontzettend dankbaar.

Hier zit ons werk er op. Nu is het de beurt aan alle mensen die hier werken en studeren!  Wij wensen hen hierbij veel succes!

Linda Stabel