Fondsenwerving

Tot dusver heeft de vzw “Adoptie Sri Lanka” alle projecten, inclusief haar humanitaire actie na de vloedgolf van 26 december 2004, gefinancierd voor een bedrag van meer dan 1.344.000.000 roepies (+/- EUR 4.050.000).  Bovendien hebben sommige van onze leden ter gelegenheid van persoonlijke bezoeken aan hun adoptiekinderen en hun familie hun kinderen voorzien van huizen, kleding, voedsel en geschenken voor een andere aanzienlijke som geld.  Uit ons initiatief ontstonden in de loop van de jaren meerdere andere zelfstandige acties ten voordele van de minderbedeelden in Sri Lanka.

Onze fondsen komen van :

  • bijdragen van adoptieouders,
  • giften van ondernemingen en subsidies van gemeentebesturen,
  • giften van Belgische gezinnen voor persoonlijke projecten,
  • opbrengst van snoepjes- en wenskaartenverkoop.

In België worden de ingezamelde gelden beheerd op rekening nr. BE89 7332 2911 9585 op naam van «Adoptie Sri Lanka vzw».