Een adoptieplan opstarten?

Hoe werkt het praktisch ?

Een nieuw adoptiedossier wordt toegekend na ontvangst van je engagement, SAMEN met de eerste storting van de (jaarlijkse) bijdrage.
Vanaf dat ogenblik starten wij een betalingsplan voor vijf opeenvolgende jaren ten voordele van je adoptiekind. Om besparingsredenen (personeel, papier, postzegels ...) sturen wij je de volgende jaren geen uitnodiging tot betaling, maar wij rekenen op je engagement (doorlopend order / bestendige opdracht) om jaarlijks je bijdrage te storten !
Wij laten je adoptiekind niet in de steek en rekenen op jou om dit waar te maken.

Voor een financieel adoptieplan : verstuur onderstaand formulier zo volledig mogelijk ingevuld
EN schrijf het gekozen bedrag over op onze rekening BE89 7332 2911 9585
€ 52,00 p/jaar (gedurende 5 jaar) OF € 260,00 euro eenmalig.

Let wel! Ten gevolge van een beslissing van de centrale diensten van de FOD Financiën komen financiële adopties van kinderen in Mihintale niet meer in aanmerking voor belastingaftrek en mogen er bijgevolg geen fiscale attesten meer worden uitgereikt. Dit omdat het gaat om individuele steun aan gezinnen. Financiële adoptie van jongeren van het mindervaliden tehuis van Thanamalwila geven wel recht op een fiscaal attest omdat het in feite een bijdrage voor de globale werking van het tehuis betreft.

 


te storten op rekening BE89 7332 2911 9585
van Adoptie Sri Lanka vzw, Leopoldstraat 83 te 2570 Duffel met vermelding “Financiële adoptie”

Ik bekom zo snel mogelijk (binnen de 14 dagen) een dossier met alle mogelijke gegevens.