Hulp voor mentaal gehandicapten in Thanamalwila (06/22)

Alle jaren wordt Sith Sevana Mentally Handicapped Children’s Home in Thanamalwila door onze organisatie gesteund, zowel materieel als financieel.

Dit jaar schonken we reeds tweemaal € 2000 voor voedsel en dit voor een 70-tal jongens en meisjes. Daar de economische toestand in Sri Lanka alle dagen dramatischer wordt, zijn er ook steeds minder mensen die aalmoezen geven. In het verleden kwamen er vele bezoekers in het tehuis koken, meestal om een belangrijke gebeurtenis te herdenken vb. een geboorte, een overlijden, een huwelijksverjaardag, … Zij brachten rijst, groenten en fruit om ’s middags of ’s avonds de hongerige magen van de bewoners te spijzen. Mr. Lanka Perera moet nu meer beroep doen op de solidariteit van mensen uit het buitenland.

Tijdens de coronapandemie schonken we ook meerdere malen voedselpakketten en nu kunnen zij ook weer op onze steun rekenen. Adoptie Sri Lanka heeft al jaren een adoptieprogramma voor alle kinderen en jongvolwassenen uit dit tehuis. De adoptiebijdrage van € 52 gaat hier niet naar een individuele persoon, maar wordt besteed aan de werking van de hele instelling. Dat is de reden dat we voor deze adopties wel fiscaal attesten mogen uitreiken. Wil jij ook jouw steentje bijdragen dan kan je steeds een gift storten op rekening van Adoptie Sri Lanka: BE89 7332 2911 9585. Voor elk bedrag, hoe klein ook, zijn wij jou zeer dankbaar.

Linda Stabel