Kledingproject (01/24)

In Pamunugama waar wij reeds sedert 2004  een drukbezochte kleuterschool hebben, sponsoren wij ieder jaar ook een kledingproject voor oudere en zieke personen. Zo kregen 26 mensen op 10 januari 2024 een geschenkbon van 4000 roepies waarmee zij in een goed aangeschreven plaatselijke zaak voor dit bedrag kleding konden aankopen.