In Memoriam Deshamanya Amaradasa Gunawardana (06/2020)

Beste vrienden,

Het spijt me jullie te moeten mededelen dat Amaradasa Gunawardana, voorzitter van Sri Lanka-Belgium Association en van de Sri Lanka Council for the Blind, een van onze oudste medewerkers, op 5 juni jl. overleden is. Onder zijn voorzitterschap bouwden wij in 2002  kleuterscholen , 28 huizen en drinkwatersystemen in twee verwaarloosde gehuchten, nl. Vana Meekanda en Thunthalawa; sedertdien zorgden wij ook voor de werkingskosten en verdeelden wij bijna 2.500 studiebeurzen onder behoeftige studenten van scholen in de omgeving.

Wij bouwden 10 huizen voor tsunami slachtoffers, renoveerden Nalanda hospitaal grondig, sponsorden een gebouw voor een ouderlingentehuis en vele andere projecten die men kan vinden op de webstek van SLBA   www.lankabelgiumassociation.com.

Al deze projecten kwamen er op zijn initiatief en werden door hem op voortreffelijke wijze beheerd, hetgeen al onze lof en dankbaarheid verdient.

Wij zullen Amaradasa enorm missen!

Met hartelijke groet,

John Van Dijck

Adoptie Sri Lanka vzw