Werkingsverslag 2021

Financiële adoptie van kansarme kinderen in Sri Lanka was bij de stichting op 20 december 1989 het hoofddoel van onze vereniging.  Sedert meerdere jaren coördineert en financiert Adoptie Sri Lanka vzw ook andere projecten die tot doel hebben de levensomstandigheden van behoeftige mensen structureel te verbeteren.  Wij doen dit ongeacht sekse, godsdienst, politieke overtuiging of kaste van de te ondersteunen personen.

De financiële middelen verzamelen wij door giften, voordrachten in scholen en voor allerlei verenigingen, de organisatie van druk bijgewoonde pannenkoekendagen en andere activiteiten; ook via onze webstek «www.adoptiesrilanka.be» en door de publicatie van ons jaarlijks tijdschrift “Ayubowan”  dat wordt gestuurd aan onze pleegouders, sponsors en andere sympathisanten.

Buiten de normale controle van de boekhouding door de inspectie van de FOD Financiën is Adoptie Sri Lanka vzw als lid van Donorinfo, een stichting van openbaar nut die informatie geeft over organisaties die zich inzetten voor mensen in nood, onderworpen aan een jaarlijkse audit door een boekhouder erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingsconsulenten (IAB) of een bedrijfsrevisor.

Tot dusver heeft onze vereniging alle onderstaande projecten gefinancierd voor een bedrag van ongeveer  3.290.000 euro (ca. 744.000.000 roepie)

1. BRILLEN VOOR DILLEN

Tot nog toe schonken wij meer dan 22.500 nieuwe en gebruikte brillen. Deze werden na grondig onderzoek van het gezichtsvermogen uitgedeeld aan slechtziende personen over heel Sri Lanka. Dit project was een eerste initiatief van onze stichter-voorzitter, wijlen Gaston Dillen (1933-2010). Het lag aan de basis van de oprichting van de vzw Adoptie Sri Lanka in 1989.

2.FINANCIËLE ADOPTIE

Via de pleegouderplannen van de zes Sri Lankaanse overheidsinstellingen en ngo’s met dewelke Adoptie Sri Lanka vzw samenwerkt, ondersteunden we tot nog toe 3093 kinderen, telkens voor vijf jaar.  Deze instellingen en ngo’s zijn :

 1. Het “Department of Probation and Child Care Services” afhangend van het Department of Social Welfare, 150 A. Nawala Road, Nugegoda.
  Onder het “Sevana Sarana Foster Parent Scheme”  adopteerden wij  in totaal 1.913 kinderen.
 2. “Susith Sarana Foundation”, Sirinila, Pamunugama.
  Tot nog toe telde het “Susith Sarana Foster Plan” 298 financiële adopties.
 3. De “Deaf and Blind School Management Society Ltd”, Bandaranayaka Mawatha, Anuradhapura. In totaal  206 kinderen.
 4. De “Lions Club International District 306 C,
  538/9 Siebel Place Kandy. In totaal  127 kinderen uit de omgeving van Kandy.
 5. De “Sith Sewana Mentally Handicapped Children’s Development Society, Divisional Secretariat Road, Thanamalwila. Tot nog toe 161 kinderen.
 6. Het “Mihintale Foster Parents Plan”. Dit  plan wordt beheerd door onze voorzitter  Linda STABEL, 4°Lane, Watertank Road,  Mihintale.  Tot nog toe 388 kinderen.

Deze organisaties bezorgen ons van elk kind een dossier met een foto, het adres en zijn of haar naam en de namen van de huisgenoten met hun leeftijd, het beroep van vader en de inkomsten van het gezin, de naam en het adres van de school.

De adoptieouders betalen ons gedurende vijf jaar 52 EUR of 260 EUR in eenmaal en ontvangen het dossier van het kind.  Indien zij het wensen kunnen ze er via de school mee corresponderen of de familie ter plaatse bezoeken.

Wij betalen het bedrag aan de betrokken organisaties en zij storten het aan de ouders of zetten het op het spaarboekje van het kind.

3. HET MEISJESTEHUIS “SINHA SAL SEVANA”

De bouw van het meisjestehuis “Sinha Sal Sevana” in Mattegoda voor ouderloze kinderen en kinderen voor wie de ouders niet zelf kunnen zorgen, werd in 1996 door twee families, sympathisanten van Adoptie Sri Lanka vzw, gefinancierd.

Het tehuis is erkend door de “Department of Probation and Child Care Services”, wordt bestuurd door de raad van bestuur van de “Sri Lanka-Belgium Orphan Children’s Trust” en door een inwonende directrice en personeelsleden die zoveel mogelijk zorgen voor een gezinsleven voor de kinderen. Toezicht wordt gehouden door de dames van de Lions Club van Colombo Somerset District 306 B2.

Voor geschikte voeding, medische verzorging, kleding en onderwijs voor de kinderen evenals voor het onderhoud van de gebouwen wordt door leden van “Adoptie Sri Lanka vzw” gezorgd.

In 2006 werd een vleugel bijgebouwd met een slaapzaal en een studiezaal voor kinderen van tsunami slachtoffers.  Het oorspronkelijk gebouw werd gerenoveerd.

Met het oog op onderhoudswerken aan het tehuis werd op 16 november 2016 met medewerking van de Lions Club een muzikaal “Saints in Concert” georganiseerd.

In 1996 begonnen met 10 meisjes, zorgden 4 stafleden in 2021 voor 24 kinderen. Ook hiervoor zoeken wij nog steeds extra pleegouders.

Tijdens een reis tijdens de eindejaarsperiode 2021 bezocht een Vlaamse familie het  tehuis en schonk zij nieuwe kleedjes aan de kinderen.

4. ONDERWIJS

Adoptie Sri Lanka vzw bevordert het onderwijs door de bouw van kleuterscholen en door het verstrekken van studiebeurzen aan zoveel mogelijk kinderen.

Kleuterscholen
(Preschools)

Kleuterscholen zijn nog steeds niet in het Sri Lankaans onderwijssysteem opgenomen. Als een gevolg hiervan worden volgens de Wereldbank ongeveer 84% van de 17.000 kleuterscholen in Sri Lanka gebouwd en onderhouden door niet-gouvernementele organisaties zoals Adoptie Sri Lanka vzw. In de namiddag worden deze scholen  dikwijls voor verschillende andere doeleinden zoals wegen, meten en vaccineren van baby’s gebruikt; ’s avonds en tijdens de weekends kunnen de lokalen ook voor voordrachten aan volwassenen worden gebruikt.
Tot nog toe werden er door ons 21 kleuterscholen gebouwd, waaronder: in 2002 voor 50 kinderen in Vana Meekanda, in 2004 voor 80 kinderen in Pamunugama, in 2005 voor 50 kinderen in Galagoda, in 2006 voor 75 kinderen in Mihintale, in 2009 voor 32 kinderen in Thuntalawa, in 2010 voor 25 kinderen in Rusirugama en, telkens voor 50 kinderen, in 2013 in Kunuragama, in 2014 in Yaya 1, in 2015 in Doramadalawa, in 2016 in Kudugama, in 2018 in Ginikathuwewa en in Ruwangama, in 2019 in Kathagasdigliya, in 2020 in Wahagahapuwewa, in 2021 in Saliyapura.
Voor Vana Meekanda, Pamunugama, Galagoda, Thuntalawa en Rusirugama zorgt Adoptie Sri Lanka vzw ook voor de jaarlijkse werkingskosten van de scholen, de salarissen van de leraren en een middagmaal voor de kinderen.

5. STUDIEBEURZEN (Educational Assistance Plans)

Alleen mits een goede scholing heeft een kind een reële kans om een zelfstandig bestaan op te bouwen.  Veel kinderen in Sri Lanka maken hun school niet af.  Naast de financiële adoptie van 3.157 kinderen waarvan sprake hierboven, hebben wij samen met onze partners een eenvoudig maar efficiënt studiebeurssysteem ontwikkeld.  De kern van het systeem is dat geselecteerde kinderen uit een arm gezin een maandelijks bedrag krijgen waarmee ze schoolbenodigdheden kunnen kopen.  Zij krijgen dat maandelijks bedrag alleen zolang ze op school blijven en voldoende resultaten boeken.  In 2021 hadden wij nog drie studiebeursplannen :
o 500 studiebeurzen in de regio Pamunugama (subtotaal 13.417)
o 93 studiebeurzen in de regio Vana Meekanda (subtotaal 2.020)
o 153 studiebeurzen in de regio Thunthalawa (subtotaal 891)

6. BOUWPROJECTEN

Naast kleuterscholen sponsorde Adoptie Sri Lanka vzw ook andere bouwprojecten:

Hospitalen : In het regionaal ziekenhuis van Nalanda bouwden wij een daghospitaal en renoveerden wij alle ziekenzalen, de keuken, de waterleiding, de toiletten, de stortbaden, de verloskamer. Ook schonken wij heel wat medisch materiaal.
In het hospitaal van Mihintale renoveerden wij de psychiatrische afdeling.
Ook bouwden wij een daghospitaal met werkplaats voor de Tandheelkundige Faculteit van de Universiteit van PeradeniyaIn 2019 sponsorden wij de bouw van een kinderkliniek in Hunugala en van een  medisch centrum in Udatenna.

Huisjes : Veel arme gezinnen met schoolgaande kinderen wonen in modderhutjes. Om hun leefomstandigheden te verbeteren bouwden wij 395 huisjes: 146 in en rond Mihintale, 28 in Vana Meekanda, 20 in Elipitiya, 21 in Sigiriya, 25 in Siribopura, 10 in Dodangoda, 1 in Galle, 1 in Tangale, 2 in Thunthalawa, 80 in Ratwatte en 1 in Ukuwelawatta.

In 2021 bouwden wij 4 keukentjes en 29 toiletten in de regio Mihintale.

Drinkwaterprojecten: Het gebrek aan zuiver drinkwater en sanitaire voorzieningen is een van de grote problemen van de plaatselijke bevolking in ontwikkelingslanden. In gebieden met waterschaarste zijn mensen aangewezen op vaak verafgelegen en dikwijls onveilige waterbronnen. Om hieraan te verhelpen bouwde Adoptie Sri Lanka vzw tot nog toe 31 drinkwatersystemen. Hierdoor werden tot nog toe meer dan 20.000 personen geholpen.

Andere gebouwen: Voor de middelbare school van Mihintale financierden wij een studiegebouw.  In 2020 bouwden wij een gemeenschapscentrum in Mihintale. In 2021 financierden wij een nieuwe slaapzaal met meubilair voor de meisjes van -15 jaar in de gehandicaptenschool in Thanamalwila.

Voor de sportclub van Mihintale financierden wij in 2020 een sportterrein, voor de mentaal gehandicaptenschool van Thanamalwila renoveerden wij de daken van de Boeddhistische gebedsplaats en van de grote eetzaal.

 

7. ANDERE PROJECTEN IN 2020/2021

o Aankoop boeken in Singalees voor onze mobiele bibliotheek, schenking van voedselpakketten, waterfilters, baby- en kinderkleding, kleding voor zieken en ouden van dagen, schriftpakketten, eindejaarspakketten, schoolmateriaal, 3 computers, fietsen, krukken, schooluniformen, schoenen, oplaadbare lampen, een houtbewerkingsmachine voor de mentaal gehandicaptenschool, een watertank, hoorapparaten, een beamer en een projectiescherm voor de politie van Mihintale, medicijnen en droge voeding voor de 70 jongvolwassenen van de mentaal gehandicaptenschool in Thanamalwila.

o In 2021 zorgden wij voor een financiële bijdrage aan het project ‘Thousand Hopes’ van de Lions Club van Colombo Somerset met het oog op de aankoop van medisch en laboratoriummateriaal voor de Corona-afdeling van 6 hospitalen. Ook schonken wij aan de kinderen en jongvolwassenen van de gehandicaptenschool in  Thanamalwila voedselhulp tijdens de Covid-19-pandemie.