Erkenning fiscaal attest

Onze vereniging is erkend door de FOD Ontwikkelingssamenwerking en FOD Financiën om fiscale attesten af te leveren voor alle globale stortingen die tijdens eenzelfde boekjaar minstens 40 euro bedragen. Dit geldt voor al onze projecten behalve vanaf 1 januari 2018 voor adopties (beslissing van de centrale diensten van de FOD Financiën). Deze attesten worden automatisch aangemaakt en afgeleverd ten laatste in de loop van april van het volgende kalenderjaar.

De boekhouding van onze vereniging is onderworpen aan een regelmatige controle door de Belgische FOD Financiën en onze activiteiten in Sri Lanka door de FOD Ontwikkelingssamenwerking.
Als lid van Donorinfo (www.donorinfo.be), een stichting van openbaar nut die informatie geeft over organisaties die zich inzetten voor mensen in nood, is onze VZW ook onderworpen aan een jaarlijkse audit door een erkend bedrijfsrevisor.
Adoptie Sri Lanka vzw is ook aangesloten bij de ‘4de Pijler van de Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking’ en geregistreerd bij de ‘Goede Doelen’ van de Koning Boudewijn Stichting.

Goed Nieuws! Na een positieve controle heeft de minister van Financiën ons op 10 november 2023 medegedeeld dat onze erkenning voor de belastingaftrek via het fiscaal attest voor de periode 2024 t/m 2029 werd verlengd. Dit danken wij aan het feit dat onze boekhouding in orde was en -zo schreef de controleur- “dat onze kosten van algemeen beheer  zoals in het verleden ontzettend laag (1,5 %) zijn.

Met omzendbrief van 29/02/2024 heeft de FOD Financiën ons medegedeeld dat wij verplicht zijn om je Nationaal nummer (rijksregisternummer) of KBO-nummer (ondernemingsnummer) op je fiscaal attest te vermelden. Dit om je als schenker te identificeren om recht te hebben op belastingvermindering. Indien je het nog niet gedaan hebt bezorg dan je rijksregister- of ondernemingsnummer, ofwel met de gewone post aan Adoptie Sri Lanka vzw, Leopoldstraat 83, 2570 Duffel, ofwel per e-mail aan asldavina@gmail.com.