Erkenning (fiscaal attest)

Onze vereniging is erkend door de FOD Ontwikkelingssamenwerking en FOD Financiën om fiscale attesten af te leveren voor alle globale stortingen die tijdens eenzelfde boekjaar minstens 40 euro bedragen. Dit geldt voor al onze projecten behalve vanaf 1 januari 2018 voor adopties (beslissing van de centrale diensten van de FOD Financiën). Deze attesten worden automatisch aangemaakt en afgeleverd ten laatste in de loop van april van het volgende kalenderjaar.

De boekhouding van onze vereniging is onderworpen aan een regelmatige controle door de Belgische FOD Financiën en onze activiteiten in Sri Lanka door de FOD Ontwikkelingssamenwerking.
Als lid van Donorinfo (www.donorinfo.be), een stichting van openbaar nut die informatie geeft over organisaties die zich inzetten voor mensen in nood, is onze VZW ook onderworpen aan een jaarlijkse audit door een erkend bedrijfsrevisor.
Adoptie Sri Lanka vzw is ook aangesloten bij de ‘4de Pijler van de Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking’ en geregistreerd bij de ‘Goede Doelen’ van de Koning Boudewijn Stichting.