Het schoolsysteem in Sri Lanka (01/2017)

Kleuterscholen zijn nog steeds niet in het formele onderwijssysteem opgenomen. Als gevolg hiervan worden volgens de Wereldbank (2014) ongeveer 84 % van de 17.000 kleuterscholen in Sri Lanka gefinancierd, beheerd en onderhouden door niet-gouvernementele organisaties (ngo’s).

Wanneer de kinderen 4 jaar zijn, brengen de ouders ze meestal naar een kleuterschool. Een gediplomeerde kleuterleidster bereidt de kinderen voor op het eerste leerjaar. De school is vaak een hal, behorend aan een begrafeniscomité en doet ook vaak dienst als opslagruimte voor stoelen, ijzeren palen,  dakplaten… Daarom bouwde Adoptie Sri Lanka reeds verschillende kleuterscholen in arme dorpen.

Na meestal één jaar kleuteronderwijs gaan de leerlingen naar een staatsschool. Hier volgen ze de lessen van maandag t.e.m. vrijdag van 7u.30 tot 13u.30. De dag van de volle maan, zaterdag, zon- en feestdagen is er geen school. In augustus van het vijfde leerjaar nemen alle kinderen deel aan een staatsexamen. In de maand oktober krijgen ze hun resultaat. De geslaagde leerlingen, met het hoogst aantal punten,  krijgen dan toegang tot de betere, middelbare scholen.

Van het zesde tot en met het elfde leerjaar volgen de leerlingen de lessen in het secundair onderwijs. Dan volgt weer een staatsexamen (OL). De jongens/meisjes die niet slagen,  krijgen in december nog één herkansing. Slagen ze hierin ook niet, dan komen ze vaak op de arbeidsmarkt terecht. De geslaagde leerlingen mogen nog twee jaar verder studeren en doen in het dertiende leerjaar weer mee aan een staatsexamen (AL). Voor de verschillende vakken worden de resultaten in letters meegedeeld: A-B-C-S. De leerlingen met de beste resultaten kunnen daarna naar de universiteit. De overige kunnen naar een hogeschool voor een job in het onderwijs, verpleging….

De leerlingen krijgen cursussen van hoge kwaliteit, maar de interne schoolorganisatie kan nog fel verbeterd worden. Kinderen van meer welstellende ouders volgen vaak nog  privélessen in de namiddag, om hun slaagkansen bij de staatsexamens te verhogen.

Het schooljaar start steeds op 2 januari en eindigt begin december. De vakantieperioden vallen in april (Singhalees en Tamil Nieuwjaar op 13 en 14 april); in augustus (Perahera in Kandy: processie waarbij de reliek van Lord Boedha door de straten wordt gedragen) en in december (einde schooljaar)

Men moet geen inschrijvingsgeld betalen, maar de ouders moeten wel zelf zorgen voor een uniform, boekentas, schriften en voor alle andere schoolbenodigdheden. Zij staan ook in voor het poetsen van de klaslokalen, de toiletten, het opschilderen van schoolmeubilair, het onderhoud van de schoolomgeving en voor kleine herstelling- werken.