25 jaar meisjestehuis Sinha Sal Sevana (09/2021)

 

25 JAAR MEISJESTEHUIS SINHA SALSEVANA

met de hulp van Adoptie Sri Lanka vzw, België.

Het Sal Sevana Children’s Home werd op 27 juli 1996 ceremonieel geopend  in aanwezigheid van de sponsors, een minister en andere personaliteiten onder een trust gevormd door de Sri Lanka-Belgium Friendship Association. Het project was een initiatief van wijlen Desabandu Andrew Kariyawasan, ereconsul van België in Sri Lanka, en van zijn zoon  Lion Mahen Kariyawasan uit Colombo in Sri Lanka.

De 1 hectare grond voor de bouw van het tehuis werd geschonken door de Camilla School Trust, Mathegoda en de  Lions Club van District 306A1 in Colombo, met de gewaardeerde hulp van voormalig districtsgouverneur Lion Abey Silva van District 306A1. Het tehuis werd gebouwd dankzij de sponsoring van Dhr. & Mevr. John en Line Van Dijck en  Dhr. & Mevr. Karel en Suzette Moortgat uit België en de steun en assistentie van de raad van bestuur van de Belgische liefdadigheidsorganisatie Adoptie Sri Lanka vzw en haar voorzitter, wijlen de heer Gaston DILLEN.

Het gebouw omvat twee grote slaapzalen, een  zit- en studiezaal, kantoor, gastenlobby, ziekenkamer, opslagruimte, een volledig uitgeruste grote keuken en andere gerelateerde faciliteiten voor maximaal 50 meisjes en personeel. De kinderen genieten van een speeltuin met recreatieve voorzieningen voor de avond.

Het tehuis herbergt  momenteel 24 jonge meisjes tussen 5 en 18 jaar oud, oorspronkelijk kwetsbare kinderen wier ouders zijn gestorven tijdens de burgeroorlog die woedde van 1983 tot 2009. Nu betreft het ook kinderen van doodarme, zieke of gehandicapte ouders die geen behoorlijk inkomen hebben om hun de zorg te bieden  die ze nodig hebben. Ook eenoudergezinnen of families waarvan een van de ouders gedurende lange tijd werkzaam is in het Midden-Oosten vertrouwen hun kinderen toe aan Sal Sevana, een veilige en liefdevolle thuis. Het tehuis zorgt ook voor de opvoeding, het onderwijs en het  welzijn van de kinderen en neemt passende maatregelen om hun toekomst te verbeteren.

In 1998 werd een Memorandum van Overeenstemming (MOU) ondertekend door de Lions Club van District 306B2 onder leiding van Lion Malik Zaveer om deel te nemen aan het bestuur van het tehuis. Door de betrokkenheid van de Lions werd het omgedoopt tot Sinha Sal Sevana Children’s Home.

Het meisjestehuis is erkend door het ‘Department of Probation and Child Care Services’, de Sri Lankaanse dienst voor kinderwelzijn waarmee nauw wordt samengewerkt. Het wordt beheerd door de raad van bestuur van de ‘Sri Lanka-Belgium Orphan Children’s Trust’.  Een inwonende gediplomeerde directrice (matron) en vier personeelsleden zorgen zoveel mogelijk voor een gezinsleven voor de kinderen. Ze gaan allemaal naar school en voor busvervoer naar en van school wordt gezorgd. Een leraar Engels en IT komt regelmatig langs om de kinderen te begeleiden bij hun schoolwerk. Sedert de opening financiert de Belgische liefdadigheidsorganisatie Adoptie Sri Lanka vzw, de dagelijkse werkingskosten:  salarissen, voeding, medische verzorging, kleding en onderwijs; ook voor het onderhoud van de gebouwen wordt door Adoptie Sri Lanka vzw gezorgd.  Tal van vrijwilligers dragen van tijd tot tijd bij, terwijl  leden van de Lions Club van Colombo Somerset  regelmatig betrokken zijn bij de activiteiten in het tehuis. Zo organiseren zij feestjes en af en toe ook uitstapjes voor de kinderen. Ook bieden zij steun en hulp wanneer dat nodig is.

Lion Mahen Kariyawasan, de voorzitter van de Board of Trustees, is vanaf het begin betrokken bij de dagelijkse activiteiten van Sinha Sal Sevana, daarbij geholpen door  zijn eigen kantoorpersoneel en leden van zijn club, de Lions Club van Colombo Somerset District 306B.

Op 13 januari 2007 werd het tehuis uitgebreid met een nieuwe vleugel die werd gefinancierd door de Lions International District 105C – Yorkshire en North Derbyshire Lions clubs UK. op initiatief en ondersteunende hulp van de Lions Club van Colombo Somerset – District 306 B2, Sri Lanka.

Wij danken Adoptie Sri Lanka vzw en haar leden zonder wier genereuze bijdragen Sinha Sal Sevana niet zou zijn geworden tot wat het nu is:  een echte thuis voor deze minder bedeelde kinderen van onze gemeenschap.

Op 27 juli 2021 zorgden Sinha Sal Sevana en de Orphan Children’s  Trust reeds 25 jaar voor kwetsbare kinderen en dat zullen ze ook de komende jaren blijven doen. We koesteren de droom dat ieder kind opgroeit in een liefdevolle omgeving met respect, veiligheid en perspectieven op een mooie toekomst.

Ter gelegenheid van een van hun regelmatige bezoeken aan Sri Lanka herinnerden  John en Line Van Dijck ons ​​aan de woorden van een oude wijze man:

“I expect to pass through this world but once. Any good therefore I can show to any fellow-creature, let me do it now. Let me not defer it or neglect it, I shall not pass this way again.”

 “Ik verwacht dit pad slechts eenmaal te bewandelen. Enig goed dat ik kan doen of vriendelijkheid die ik jegens een medemens kan betonen, laat het me nu doen. Laat het me niet uitstellen of verwaarlozen want ik bewandel dit pad slechts eenmaal.”

 God bless you!                                                                                   God zegene  u!

                                             Mahen Kariyawasan

                                                      President

                         Sri Lanka-Belgium Orphan Children’s Trust