Belastingvermindering

Voor giften vanaf 40 euro geniet je van een belastingvermindering van 45%. Het totaal bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag echter  nooit meer bedragen dan:

-ofwel 10% van je totaal netto-inkomen;

-ofwel 392.200 euro (aanslagjaar 2024/inkomsten 2023),408.130 euro (aanslagjaar 2025/inkomsten 2024).