Schenking van schrijnwerkersmachine voor Sith Sewana Mentally Handicapped Childrens Development Society in Thanamalwila (01/2019)

In het tehuis zijn er momenteel 65 residenten. Mr. Perera en zijn personeel zetten zich in om de bewoners zoveel mogelijk te leren o.a. zich wassen, aankleden, eten, werken in de tuin, de kippen verzorgen…Wanneer hun toestand het toelaat krijgen ze onderwijs en leren ze een beroep.
Begin december 2018 kregen wij de vraag van Mr. Lanka Perera, directeur van deze instelling, of Adoptie Sri Lanka vzw niet kon helpen om een schrijnwerkersmachine aan te schaffen. In Sith Sewana Mentally Handicapped Childrens Home zijn er een tiental jongeren die een opleiding voor schrijnwerker volgen. Zij krijgen lessen in een schrijnwerkerij maar zonder machine kunnen zij niet dagelijks oefenen. Daar praktijk zeer belangrijk is om de aangeleerde vaardigheden te ontwikkelen, beslisten wij, de bestuursleden, om het geld (119999 roepie = € 615,35) over te schrijven op de rekening van het instituut. Na een paar dagen ontvingen we reeds een dankbrief met daarbij enkele foto’s. De jongeren kunnen nu hun opleiding verder zetten zodat ze later een volwaardige job kunnen uitoefenen zonder discriminatie vanwege hun handicap.