Bedelen van schriftpakketten en oplaadbare lampen (09/2020)

In oktober/november 2019 bezochten we zeer veel arme families om hen een geschenkbon te geven om voor al hun schoolgaande kinderen een schriftpakket te komen ophalen. We noteerden de naam van de ouders en de leerjaren van hun kinderen. Daarna konden we de bestelling per leerjaar plaatsen, want de schriftlijnen verschillen per jaar.
De leerlingen van het eerste leerjaar kregen 2 potloden, een puntenscherper, een gom, pastelkrijtjes en schriften, het tweede leerjaar kreeg 10 schriften van 240 bladzijden, van het derde tot en met het vijfde bestelden we schriften van 320 bladzijden, voor het zesde tot het elfde leerjaar lijntjesschriften van 160 bladen en ruitjesschriften van 200 bladen.
Alle pakketten werden ingepakt en van ons logo voorzien. Elk pakket kreeg ook een begeleidende brief in het Singhalees. Hierin was te lezen waarom studeren zo belangrijk is.
Zaterdag 7 december 2019 werd alles in gereedheid gebracht: tafels werden geschikt, tenten werden opgesteld, spreuken werden opgehangen, een standje met drinkbaar water werd klaargezet.
Zondag 8 december 2019 was een drukke dag. Van 7 u ’s morgens stonden de eerste ouders met hun kinderen al aan de deur om hun schriftpakket in ontvangst te nemen. Toen de deuren om 8 uur werden geopend was de rij wachtenden gegroeid tot aan de volgende straat. De ouders moesten eerst de controlepost passeren en daarna kwamen ze hun pakketten ophalen. Tot hun grote verrassing kregen ze per gezin ook een oplaadbare lamp zodat hun kinderen bij een stroompanne toch hun huistaken verder kunnen maken en hun lessen leren.
Om 17.30 u ruimden we alles op. Wat was dat weer een dag! Zoveel blije mensen! Zo’n 1000 kinderen konden zonder zorgen aan het nieuwe schooljaar beginnen.