Drinkwater van België voor Kadjuwatta (09/2018)

Steeds meer mensen die leven in de droge zone van Sri Lanka, lijden aan aandoeningen die verband houden met de nieren. Veel inwoners van de dorpen en nieuwe nederzettingen in de districten Polonnaruwa, Anuradhapura en Kurunegala ondervinden herhaaldelijk klachten ten gevolge van het ontbreken van zuiver drinkwater.

De mindere kwaliteit van het beschikbare water in de bronnen maakt ze minder geschikt om te drinken. Niettemin blijven de bewoners bij gebrek aan beter het water drinken dat beschikbaar is. Nieraandoeningen zijn het onvermijdelijk resultaat.

De centrale overheid en de lokale provincies treffen vaak maatregelen om te zorgen voor zuiver water dat vervoerd wordt in containers.

Aangezien deze oplossing niet kan blijven duren, hebben  vrijwilligersorganisaties drinkwaterprojecten gesponsord in de nieuwe nederzettingen. Ieder project dat zuiver drinkwater levert aan zo’n 300 tot 400 gezinnen, kost iets meer dan twee miljoen roepies (€11.000).

SRI LANKA-BELGIUM ASSOCIATION is zo’n vrijwilligersorganisatie die zich bereid heeft verklaard hulp te verlenen. De financiering hiervoor ontvangt zij van de Belgische liefdadigheidsorganisatie ADOPTIE SRI LANKA vzw. Het meest recente drinkwaterproject dat door laatstgenoemde organisatie werd gefinancierd, werd op 9 april 2017 open verklaard in Welikanda in het district Polonnaruwa.

Het tweede drinkwaterproject dat nu via Sri Lanka-Belgium Association wordt georganiseerd, bevindt zich in Kadjuwatta, eveneens in het district Polonnaruwa. Dit project zal per dag ongeveer 10.000 liter gezuiverd water leveren aan de 300 gezinnen in deze streek. Het zal worden open verklaard op 4 april 2018 en zal worden beheerd door Samagi Death Donation Society in Kajuwatte.

(Vertaling artikel www.dailymirror.lk  03/04/2018).

Let wel! Kadjuwatta is het 27ste drinkwaterproject van Adoptie Sri Lanka vzw in Sri Lanka.