Financiële adopties

Via onze vereniging kan je een adoptieplan opstarten. Dit betekent dat jij het engagement aangaat om een kind (een jongere, een kansarme jongvolwassene) financieel te steunen gedurende vijf jaren. Daardoor geef je hem of haar de kans om net die ondersteuning te krijgen waardoor bv. een schoolopleiding mogelijk wordt of blijft, gezondheidszorgen betaalbaar worden enz.

Een financiële adoptie houdt in dat het betrokken kind in zijn/haar vertrouwde milieu kan blijven en opgroeien, met meer kansen op een goede toekomst. De bijdragen worden stelselmatig doorgestort en de bestemming wordt regelmatig gecontroleerd.

Hoe gebeurt dit praktisch ?

1° Je betaalt € 260 ineens, of € 52 per jaar, gedurende 5 opeenvolgende jaren, EN

2° Je stuurt ons de ingevulde inschrijvingsstrook terug via de pagina “Hoe steunen / Wil jij ons steunen ?“.

Daarna (normaal binnen de 14 dagen) sturen wij je het (originele) dossier op van het betrokken kind. Daarin vind je zijn/haar naam, adres, foto en andere gegevens.

Indien je kiest voor een jongere / jongvolwassene van de school voor mentaal gehandicapten, dan steun je in feite de gemeenschappelijk werking van die school. Er is dan uiteraard geen rechtstreeks contact mogelijk met die jongere.

In de andere gevallen kan je corresponderen met uw adoptiekind. Deze briefwisseling kan alleen in het Engels; vraag uitdrukkelijk dat men u ook in het Engels zou antwoorden.

Let wel! Ten gevolge van een beslissing van de centrale diensten van de FOD Financiën komen financiële adopties van kinderen in Mihintale niet meer in aanmerking voor belastingaftrek en mogen er bijgevolg geen fiscale attesten meer worden uitgereikt. Dit omdat het gaat om individuele steun aan gezinnen. Financiële adoptie van jongeren van het mindervaliden tehuis van Thanamalwila geven wel recht op een fiscaal attest omdat het in feite een bijdrage voor de globale werking van het tehuis betreft.

In tegenstelling tot in India worden de meisjes in Sri Lanka NIET achteruitgesteld. Ze kunnen inderdaad rekenen op een gelijkwaardige behandeling ten opzichte van jongens.
Het is dus echt niet nodig om je eventuele voorkeur voor een meisje hiervan te laten afhangen. In arme gezinnen hebben zowel jongens als meisjes het erg moeilijk en jouw steun kan echt het verschil maken voor hun verdere toekomstmogelijkheden.