Cijfers 2017

        INKOMSTEN                                                   UITGAVEN

Bijdragen Adopties :              € 13.415,00              Adopties :                                                 € 11.285,00

Giften voor Projecten :       € 143.856,35              Projecten :                                            € 112.496,15

Opbrengst Activiteiten :         € 7.068,95             Communicatie en verzending :           € 841,56

Financiële opbrengsten :                € 0,00             Financiële kosten:                                      € 629,74

Subsidies :                                   €  5.625,00             Werkingskosten:                                          € 133,10

Diverse inkomsten:                      € 228,00              Diverse kosten:                                            € 475,69

Totalen :                                 € 170.193,30                                                                                € 125.861,24

Deze cijfers werden goedgekeurd door onze Algemene Vergadering op 24/03/2018.
Wij willen graag de uiterst lage kostenratio van amper 1 % benadrukken !

In 2018 konden we 42 nieuwe adoptiedossiers toekennen,  32 in Mihintale (Linda) en 10 in Thanamalwila (instelling voor jongeren en (jong)volwassenen met mentale beperking).