Cijfers 2018

        INKOMSTEN                                                   UITGAVEN

Bijdragen Adopties :              € 11.232,00              Adopties :                                                 € 11.750,00

Giften voor Projecten :       €    73.101,92              Projecten :                                            € 194.615,90

Opbrengst Activiteiten :         € 4.368,67             Communicatie en verzending :           € 902,13

Financiële opbrengsten :                € 0,00             Financiële kosten:                                      € 690,73

Subsidies :                                   €  7.306,00             Werkingskosten:                                          € 252,30

Legaten:                                   € 477.910,51              Diverse kosten/legaten:                           € 843,50

Totalen :                                 € 573.919,10                                                                                € 209.054,56

Deze cijfers werden goedgekeurd door onze Algemene Vergadering op 23/03/2019.
Wij willen graag de uiterst lage kostenratio van minder dan 1 % benadrukken !

In 2018 konden we 42 nieuwe adoptiedossiers toekennen,  32 in Mihintale (Linda) en 10 in Thanamalwila (instelling voor jongeren en (jong)volwassenen met mentale beperking).