Cijfers 2023

        INKOMSTEN                                                   UITGAVEN

Bijdragen Adopties :                € 10.833,00              Adopties :                                             € 10.878,00

Giften voor Projecten :         € 105.958,66             Projecten :                                         € 196.330,20

Opbrengst Activiteiten :          € 5.512,12             Communicatie en verzending :   €  1.068,83

Financiële opbrengsten :                 € 0,00             Financiële kosten:                                  € 622,96

Subsidies :                                     €  3.000,00             Werkingskosten:                                       €  85,98  

Diverse inkomsten/legaten: € 36.262,02            Kosten legaten en erfbelasting:         € 448,62

             

Totalen :                                    € 161.565,80                                                                           € 209.434,59

Deze cijfers werden goedgekeurd door onze Algemene Vergadering op 16/03/2024.
Zie ook de “Financiële info” op www.donorinfo.be

Dankzij de onbaatzuchtige inzet van de Raad van Bestuur en de andere vrijwilligers bedroeg de onkostenratio (1.155,10 euro) slechts 0,55% van de uitgaven (209.434,59).