Cijfers 2022

        INKOMSTEN                                                   UITGAVEN

Bijdragen Adopties :                  € 9.952,00              Adopties :                                             € 10.408,00

Giften voor Projecten :          €  98.358,03             Projecten :                                         € 188.747,43

Opbrengst Activiteiten :          € 6.042,95             Communicatie en verzending :      €  920,99

Financiële opbrengsten :                 € 0,00             Financiële kosten:                                  € 884,92

Subsidies :                                     €  5.500,00             Werkingskosten:                                     € 502,99  

Diverse inkomsten/legaten: € 17.083,23            Kosten legaten en erfbeslasting:           € 0,00

 Nog te ontvangen legaten:   € 45.529,15             

Totalen :                                    € 182.465,36                                                                           € 201.464,33

Deze cijfers werden goedgekeurd door onze Algemene Vergadering op 04/03/2023.
Zie ook de “Financiële info” op www.donorinfo.be

Dankzij de onbaatzuchtige inzet van de Raad van Bestuur en de andere vrijwilligers bedroeg de onkostenratio (2.308,90 euro) slechts 1,15 % van de uitgaven (201.464,33).