Cijfers 2020

        INKOMSTEN                                                   UITGAVEN

Bijdragen Adopties :              € 10.637,00              Adopties :                                                 € 12.540,00

Giften voor Projecten :         €  77.973,01             Projecten :                                             € 130.140,36

Opbrengst Activiteiten :         € 2.900,00             Communicatie en verzending :            € 77,55

Financiële opbrengsten :                € 0,00             Financiële kosten:                                      € 472,61

Subsidies :                                   €  6.091,00             Werkingskosten:                                      € 1.400,23

Legaten:                                      € 25.180,55             Diverse kosten/legaten:                              € 75,00

Diverse inkomsten:                           € 0,00              

Totalen :                                 € 122.781,56                                                                                € 144.705,75

Deze cijfers werden digitaal goedgekeurd door onze Algemene Vergadering op 27/03/2021.
Zie ook de “Financiële info” op www.donorinfo.be

In 2020 konden we 42 nieuwe adoptiedossiers toekennen,  33 in Mihintale (Linda) en 9 in Thanamalwila (instelling voor jongeren en (jong)volwassenen met mentale beperking).