Cijfers 2019

        INKOMSTEN                                                   UITGAVEN

Bijdragen Adopties :              € 11.367,00              Adopties :                                                 € 12.314,00

Giften voor Projecten :       €    73.840,96              Projecten :                                            € 256.637,66

Opbrengst Activiteiten :         € 5.066,62             Communicatie en verzending :           € 926,33

Financiële opbrengsten :                € 0,00             Financiële kosten:                                      € 890,25

Subsidies :                                   €  5.500,00             Werkingskosten:                                          € 544,50

Legaten:                                        € 2.884,10              Nieuw boekhoudpakket:                    € 7.898,44

Diverse inkomsten:                  € 3.208,68              Diverse kosten/legaten:                                € 0,00

Totalen :                                 € 101.867,36                                                                                € 279.211,18

Deze cijfers werden goedgekeurd door onze Algemene Vergadering op 10/05/2020.
Zie ook de “Financiële info” op www.donorinfo.be

In 2019 konden we 33 nieuwe adoptiedossiers toekennen,  30 in Mihintale (Linda) en 3 in Thanamalwila (instelling voor jongeren en (jong)volwassenen met mentale beperking).