Cijfers 2021

        INKOMSTEN                                                   UITGAVEN

Bijdragen Adopties :               € 11.636,00              Adopties :                                             € 11.604,00

Giften voor Projecten :          €  76.599,67             Projecten :                                         € 123.150,95

Opbrengst Activiteiten :          € 5.378,59             Communicatie en verzending :      €  962,35

Financiële opbrengsten :                 € 0,00             Financiële kosten:                                  € 705,37

Subsidies :                                     €  6.000,00             Werkingskosten:                                     € 409,50  

Diverse inkomsten/legaten: € 46.332,76            Kosten legaten en erfbeslasting:   € 3.612,64

              

Totalen :                                    € 145.947,02                                                                           € 140.444,81

Deze cijfers werden digitaal goedgekeurd door onze Algemene Vergadering op 19/02/2022.
Zie ook de “Financiële info” op www.donorinfo.be

Dankzij de onbaatzuchtige inzet van de Raad van Bestuur en de andere vrijwilligers bedroegen de kosten (2.077,22 euro) slechts 1,48 % van de uitgaven.