Een sportterrein voor Mihintale (07/2020)

Op 19 januari werd een gedeelte van de grond die bestemd was voor een sportterrein in Mihintale opgekuist. Enkele dagen later had Gamini (projectcoördinator) verschillende gesprekken met de Grama Niladari (dorpsbeambte), maar zij wees maar 0,5 ha toe. Dat was ruim onvoldoende. Gamini reed naar Anuradhapura om te spreken met de ambtenaar van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening. En of hij hier gehoor kreeg! Er werd 2 ha  geschonken!

Op 22 januari bepaalde de landmeter de juiste afmetingen, waarna de jungle met een bulldozer werd opgeruimd. Onze werkmannen gingen aan de slag met zagen en bijlen en in enkele dagen was de klus geklaard. Met een nivelleermachine werden alle oneffenheden in het terrein weggewerkt en op 30 januari werden de eerste stenen gelegd door 2 ambtenaren van het Ministerie, door Gamini en mezelf. De Grama Niladari was aanwezig maar weigerde de eerste steen te leggen. Ze was een ietsje pissig… Daarna werden koekjes, cake, bananen en kiribath (melkrijst) geserveerd met daarbij een kopje thee.

De dagen erna gingen de metsers en de helpers aan de slag om het paviljoen te bouwen en enkele mannen goten in onze achtertuin de betonnen palen voor de omheining. Door ze zelf te fabriceren, konden we ze veel sterker maken door betonijzers te gebruiken en bovendien bespaarden we ook veel geld! Aan de achterzijde van het paviljoen werden 2 toiletten voorzien. De plaatselijke smid werd aangesproken om de ingangspoort met naambord te maken en daarbij ook 4 kleinere toegangspoortjes. Hij laste met zijn team ook de ijzeren baren om het groene net voor de omheining te kunnen bevestigen.

De schilder zorgde dat de naam van het sportterrein “Gemunu “perfect in het Singhalees werd weergegeven op de boog aan de hoofdpoort en in het Engels op het paviljoen. Hierop schilderde hij ook ons logo.

In de dagen die volgden, werd het gras aangeplant.  Twee werkmannen staken de plaggen uit aan het meer van Mahakanadarawa en de andere werklieden plantten alles netjes uit. Om de jonge plantjes van water te voorzien werd een waterput geboord door specialisten van een firma uit Vavuniya. Later zal dit grondwater ook gefilterd worden zodat de omwonenden zich hier kunnen bevoorraden. Door de coronacrisis kende de werken wel wat vertraging. De werklieden konden omwille van de lockdown niet komen en er waren verschillende materialen die men niet tijdig kon leveren. Toen de lockdown sommige dagen werd opgeheven, ging iedereen weer aan de slag:  verschillende boompjes werden rondom het terrein geplant. Zij zullen later voor de nodige schaduw zorgen. Er werden 2 basketbalpalen en één volleybalnet geplaatst. Het cricketterrein werd aangelegd en tot slot werd het omheiningsnet aangebracht. De officiële opening werd op 26  juli gehouden onder grote belangstelling van de dorpsverantwoordelijken en de inwoners van Mihintale. In de verschillende toespraken werden alle werklieden en de gulle sponsors uit België meermaals bedankt voor dit prachtig terrein waar vele generaties kinderen en volwassenen vanaf nu kunnen sporten. Een echte meerwaarde voor het dorp!

Linda Stabel

 

Proper maken van de grond voor het sportterrein
Eerste steen van het sportterrein Gemunu Mihintale
Sportterrein Gemunu Mihintale
Sportterrein Gemunu Mihintale
Paviljoen sportterrein