Nieuwe kleuterschool

Kudagama, op 7 km van Mihintale in de Noordcentrale provincie is een landbouwersdorpje waar zeer veel arme mensen wonen. Hier vervingen we 13 modderhutjes door stenen huisjes. Tijdens deze werkzaamheden maakten de dorpelingen ons attent op het ontbreken van een kleuterschool: de kleuterleidster en de kindjes vinden nu tijdelijk onderdak in een gebouw van een begrafeniscomité. In de hal worden stoelen, ijzeren balken en dakplaten voor hutten, elektrische kabels en een watertank opgeslagen. Daartussen staan er enkele banken en tafeltjes waar de kleuters gebruik van maken. In het gebouw zijn er geen ijzers voor de ramen zodat de apen er vrij spel krijgen. De knutselwerkjes van de kinderen worden dan ook regelmatig vernield.

De grond waarop de nieuwe kleuterschool kon gebouwd worden werd door de twee buren geschonken en de dorpelingen maakten het bouwterrein gebruiksklaar: onkruid werd verwijderd, dode bomen omgehakt en grond geëffend.

De laatste dagen van augustus werden de voorbereidende werken gedaan: de verblijfshut voor de werknemers, de keuken en de stapelplaats voor de materialen werden opgesteld. Er werd een watertank met een capaciteit van 1000 liter geïnstalleerd en de plaat met foto van de toekomstige school werd geplaatst. In het Singhalees werd erop vermeld dat de bouw door Adoptie Sri Lanka België wordt gesponsord.

Op 1 september 2016 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van een nieuwe kleuterschool. Verschillende ouders, kleuters en kleuterleidster waren aanwezig. 2 oudere mannen deden de gebeden.

Nu worden de fundamenten gelegd.

Nwe-kleutersch (1)    Nwe-kleutersch (2)   Nwe-kleutersch (3)      Nwe-kleutersch (4)